Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
23/11/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Мая Божидарова Манолова като член на Комисията по труда и социалната политика.

2. Избира Валентина Василева Богданова за член на Комисията по труда и социалната политика.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

10087