Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването
23/11/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Валентина Василева Богданова като член на Комисията по здраве- опазването.

2. Избира Мая Божидарова Манолова за член на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

10089