Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
11/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Евгений Василев Узунов, народен представител от 11. многомандатен избирателен район - Ловешки.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Лъчезар Иванов

12590