Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
25/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и във връзка с подадена оставка пред Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Сотир Георгиев Ушев като управител на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 25 февруари 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

     Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

1894