Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
31/03/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Цветан Асенов Цветанов, народен представител от 4. многомандатен избирателен район – Великотърновски.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 31 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3091