Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси по чл. 24а
19/12/2009

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси по чл. 24а

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл.?24a от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси се състои от 5 народни представители – по един от всяка парламентарна група, и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представителите на парламентарните групи.

2. Избира за членове, както следва:

Димитър Николов Лазаров – Парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Михаил Райков Миков – Парламентарната група на Коалиция за България;

Христо Дамянов Бисеров – Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

Явор Божилов Нотев – Парламентарната група на партия „АТАКА“;

Веселин Методиев Петров – Парламентарната група „Синята коалиция“.

3. На основание чл. 24а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателстването на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси започва от най-малката парламентарна група в Народното събрание и продължава по реда на увеличаване на числения състав на следващите парламентарни групи.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13863