Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.
19/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2009 г.

Народното събрание на основание чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2842