Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт
04/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с Решение на Народното събрание за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт, прието на 25 февруари 2010 г.,

РЕШИ:

Избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт с мандат до 21 май 2013 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

2079