Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
18/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията в размер 700 лв. месечно на Никола Николаев Гюзелев от София, кв. Бояна, ул. 774 № 11, считано от 1 април 2010 г.

2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 април 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3838