Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в "Държавен вестник", бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на "Държавен вестник" от 2010 г.
30/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник“, бр. 22 от 2010 г., и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник“, бр. 22 от 2010 г., и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от 2010 г.

2. Комисията се състои от 6 народни представители, от които по един представител от всяка парламентарна група и един независим народен представител.

3. Избира състав на комисията:

Председател: Румен Иванов Иванов.

Заместник-председател: Мая Божидарова Манолова.

Членове:    Четин Хюсеин Казак,

               Петър Иванов Хлебаров,

               Ваньо Евгениев Шарков,

               Димитър Йорданов Чукарски.

4. Временната комисия се избира за срок от един месец.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 13 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4275