Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.
30/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България:

РЕШИ:

Не приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 20 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4534