Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г.
31/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през периода януари 2009 г. до декември 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 20 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4545