Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
16/04/2010

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Райна Николова Рачева от Бургас, ул. Фердинандова 78, вх. В, ет. 4, в размер 700 лв. месечно, считано от 1 май 2010 г.

2. По отношение на пенсията по т.1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 20 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4532