Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
18/05/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 22в, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

1. Избира:

Юлия Рачева Ненкова,

Орлин Вилхелм Иванов и

Михаил Владимиров Владов – Парламентарна група на ПП ГЕРБ;

Руси Иванов Статков – Парламентарна група на Коалиция за България;

Севджан Мустафов Съдкъев – Парламентарна група на „Движение за права и свободи“;

Петър Иванов Петров – Парламентарна група на партия „Атака“;

Димитър Петров Бъчваров – Парламентарна група „Синята коалиция“,

за членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4531