Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска
14/06/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6333