Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
06/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

по отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 30 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7943