Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София
06/08/2010

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Преобразува Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии - София.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7874