Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
30/08/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

1. Министър-председателят представя доклада за участието на Република България в Европейския съюз през предходното председателство и задачите на Република България по време на текущото председателство.

2. Изслушват се изказвания от името на парламентарните групи - по 1 представител в рамките на до 10 минути и на 1 независим народен представител в рамките на до 5 минути.

3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при условията по т. 2 - по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на до 10 минути и на 1 независим член на Европейския парламент от Република България - в рамките на до 5 минути.

4. Изказване на министър-председателя в отговор на изказванията по т. 2 и 3.

5. По доклада на министър-председателя не се приема решение.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 1 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7267