Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана
31/08/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 18, ал. 2, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Живко Веселинов Тодоров като председател на Комисията по външна политика и отбрана.

2. Избира Доброслав Дилянов Димитров за председател на Комисията по външна политика и отбрана.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7270