Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
02/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Даниела Анастасова Дариткова-Проданова за заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 2 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7269