Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
03/09/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Светлана Ангелова Найденова за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7465