Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман
28/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман

РЕШИ:

Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от 11 народни представители - по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител, както следва:

Председател: Юлиана Генчева Колева - народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Членове: Красимир Георгиев Ципов - народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;

Захари Димитров Георгиев - народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

Румен Иванов Такоров - народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

Тунджай Османов Наимов - народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

Ердоан Мустафов Ахмедов - народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

Петър Иванов Хлебаров - народен представител от Парламентарната група на партия „Атака“;

Венцислав Асенов Лаков - народен представител от Парламентарната група на партия „Атака“;

Иван Николаев Иванов - народен представител от Парламентарната група „Синята коалиция“;

Любомир Тодоров Иванов - народен представител от Парламентарната група „Синята коалиция“;

Димитър Йорданов Чукарски - независим народен представител.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7873