Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
05/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 32 от 2010 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Анна-Мария Борисова Иванова като министър на здравеопазването.

2. Избира Стефан Константинов Константинов за министър на здравеопазването.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 6 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

8049