Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г.
21/12/2010

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г. е от 23 декември 2010 г. до 10 януари 2011 г. включително.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 декември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10850