Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
08/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22, ал. 2, чл. 16, ал. 4 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Неджми Ниязи Али за член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 февруари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2103