Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика
17/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Вяра Димитрова Петрова от Парламентарната група на ПП ГЕРБ за член на Комисията по труда и социалната политика.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 18 февруари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2485