Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание през месец март 2011 г.
23/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през месец март 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Народното събрание не заседава на 2 март 2011 г.

2. Народното събрание да проведе извънредни пленарни заседания на 15 и 19 март 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 23 февруари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2550