Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата на социално подпомагане
24/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Подкрепя социалната политика на правителството, съобразена с поддържане на финансова стабилност в страната.

2. Възлага на министъра на труда и социалната политика текущо (на тримесечие) да информира Народното събрание за мерките в системата за социално подпомагане във връзка с ръста на цените.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 25 февруари 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2664