Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по правни въпроси
10/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Павел Илиев Димитров като член на Комисията по правни въпроси.

2. Избира Николай Димитров Костадинов за член на Комисията по правни въпроси.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3087