Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г.
31/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Приема за сведение Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г., като взема акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 12 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6007