Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
31/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Валентин Алексиев Николов за заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

2. Избира Румен Кирев Данев за член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6755