Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната Комисия по земеделието и горите
02/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия по земеделието и горите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Валентин Николов Иванов като член на постоянната Комисия по земеделието и горите.

2. Избира Венцислав Асенов Лаков за член на постоянната Комисия по земеделието и горите.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7269