Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Рангел Вълчанов
19/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Рангел Петров Вълчанов от София в размер на 700 лв. месечно считано от 1 юни 2011 г.

2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7272