Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление
08/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл.18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Кирил Владимиров Гумнеров като член на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление.

2. Избира Петър Иванов Хлебаров за член на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7489