Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на Филиал - Хасково, в структурата на Тракийския университет - Стара Загора
07/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Хасково, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Открива Филиал – Хасково, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи”.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7744