Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
18/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7743