Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов
18/07/2011

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов

Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9378