Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура"
14/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура“ в размер до 70 млн. евро.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

9471