Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
27/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания

РЕШИ:

Приема Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (приложение).

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

 


 


Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя.