Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за дейността на Народното събрание през месец октомври 2011 г.
04/10/2011

 


РЕШЕНИЕ

за дейността на Народното събрание през месец октомври 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 12 до 21 октомври 2011 г. включително.

2. За времето по т. 1 народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание и не получават средствата по чл. 11, ал. 2, 3 и 5 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с изключение на дните, в които са участвали в заседания на постоянни комисии.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 5 октомври 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11213