Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
05/10/2011

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-лика България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Георги Велков Колев като народен представител от 30. едномандатен избирателен район – Шуменски, считано от 1 ноември 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 5 октомври 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11265