Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
04/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Атанас Станкев Камбитов като народен представител от 1. многомандатен избирателен район – Благоевградски.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12123