Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана
09/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Иванов Аврамов и Димитър Николов Лазаров като членове на Комисията по външна политика и отбрана.

2. Избира Валентин Николов Иванов, Владислав Евгениев Димитров, Светлин Димитров Танчев и Костадин Василев Язов за членове на Комисията по външна политика и отбрана.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12297