Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
09/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Ангел Георгиев Даскалов, Емануела Здравкова Спасова и Тодор Димитров Великов като членове на Комисията по труда и социалната политика.

2. Избира Лили Боянова Иванова, Катя Костова Колева и Кирил Владимиров Гумнеров за членове на Комисията по труда и социалната политика.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12298