Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в ръководството и състава на Комисията по околната среда и водите
09/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на Комисията по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Кристияна Методиева Петрова като член на Комисията по околната среда и водите.

2. Избира Димитър Николов Лазаров за член и заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.

3. Избира Емил Делчев Димитров и Огнян Андонов Пейчев за членове на Комисията по околната среда и водите.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12300