Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
09/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Костадин Василев Язов и Стоян Янков Гюзелев като членове на Комисията по бюджет и финанси.

2. Избира Петко Валентинов Петков и Диана Иванова Йорданова за членове на Комисията по бюджет и финанси.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12305