Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на факултет "Обществено здраве" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" във факултет "Обществено здраве и здравни грижи"
18/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на факултет „Обществено здраве“ в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Преобразува факултет „Обществено здраве“ в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.

2. Във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ се извършва обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и по специалности от нерегулирани професии.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

299