Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
11/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събранеие във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

Избира Юлиана Генчева Колева от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

303