Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
30/06/2011

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

333