Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги
01/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения и чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги

РЕШИ:

Приема за сведение годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения и по Закона за пощенските услуги.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

334